Vừa mới bàn giao nhà trước tết 2021, Chúng tôi chưa có dịp chụp ảnh sẽ bổ sung ảnh cho quí vị trong thời gian tới.